پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۱ مطلب با موضوع «شاعران غیر معاصر :: انوری» ثبت شده است

بیا ای جان بیا ای جان بیا فریادرس ما را

چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را


ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم

وز عشق تو نه بس باشد ز هجران تو بس ما را


کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید

غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را


لبت چون چشمه ی نوش است و ما اندر هوس مانده

که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را


به آب چشمه ی حیوان حیاتی انوری را ده

که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را