پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۱ مطلب با موضوع «زهرا بشری موحد» ثبت شده است

صد قفل به دروازه پرواز من است

خاک است که در بازه پرواز من است

از حجم کم قفس نباید گله کرد

وقتی که به اندازه پرواز من است


(زهرا بشری موحد)