پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۱ مطلب با موضوع «عماد خراسانی» ثبت شده است

عهد کردم نشوم همدم پیمان شکنان

هوس گردش پیمانه اگر بگذارد


معتقد گردم و پابند و ز حسرت برهم

حیرت این همه افسانه اگر بگذارد


همچو زاهد طلبم صحبت حوران بهشت

یاد آن نرگس مستانه اگر بگذارد


شمع می خواست نسوزد کسی از آتش او

لیک پروانه ی دیوانه اگر بگذارد!


شیخ هم رشته ی گیسوی بتان دارد دوست

هوس سبحه ی صد دانه اگر بگذارد


دگر از اهل شدن کار تو بگذشت عماد

چند گویی دل دیوانه اگر بگذارد؟


(عماد خراسانی)