پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۳ مطلب با موضوع «تک بیت :: تک بیت مذهبی» ثبت شده است

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن

خیری ندیده ایم از این اختیارها


(علی اکبر لطیفیان)

اگر  ز دیدن یوسف بریده شد انگشت
جمال یوسف زهرا هزار یوسف کشت

تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است

چادر نماز مادر ارباب های ماست


(روح الله بیطرفان)