پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۱ مطلب با موضوع «مهدی مظاهری» ثبت شده است

مکر دنیا را به مکری تازه بی تأثیر کن

زندگی تغییر خواهد کرد، پس تغییر کن


زنده ام با آرزوی مرگ، زیرا گفته ای

مرگ را از آرزوی زنده بودن سیر کن!


خواب دیدم غنچه ای روی لبم روییده است

خواب دیدم عاشقم! خواب مرا تعبیر کن


شیر را شرمنده ی چشمان آهوها مخواه

یا نهان کن خویشتن را یا مرا زنجیر کن


هر چه ماندم چشم در راه تو، عاشق تر شدم

چشم در راهم، بیا... اما کمی تأخیر کن


(مهدی مظاهری)