پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

به من رساند نسیم سحر سلام علی
برهمنم که شدم چون عجم غلام علی


من ضعیف چگونه به شعر پردازم
کنار معجزه ی کامل کلام علی


چو کودکی که محبت ز مادر آموزد
خوشم که نکته می‌آموزم از مرام علی


سلام ما به علی آن وصی پیغمبر
سلام ما به رسولان به احترام علی


ز بندهای جهان آن زمان رها گشتم
که اوفتادم چون مرغکی به دام علی


علی علی، و علی عالی و علی اعلی
پر است هفت ممالک ز عطر نام علی


مساز بطن خودت را چو گور جانداران
مرا غلام کند این صدا ز کام علی


علی امیر خرابات عشق و توحید است
تمام خلق به مستی کشند جام علی


چو نزد حضرت حق سجده کرده است و قیام
بود قیام همه سجده و قیام علی


خوشا که شعر من این بوی بوتراب دهد
صباح و شام معطر شد از مشام علی


خدا کند که بخوانم چو مردم آزاد
علی امام من است و منم غلام علی


(بلرام شکلا)

ز بندهای جهان آن زمان رها گشتم
که اوفتادم چون مرغکی به دام علی
همه شب دست در آغوش خیالت دارم
کوری آنکه مرا از تو جدا می داند

( محتشم کاشانی )